top of page

Hestra Kurt

Pergolazipen ger en trevlig
förlängning på huset och även
möjlighet till förlängning av årstiderna.
Tidig vår och sen höst med en infravärmare under pergolan ger en trevlig
utemiljö som skyddas från sol och
regn. Den imponerande dukspänningen på väven gör att den tål
mycket regn, hela 50 liter/m2
i timmen
vid en lutning på 8°.

Kurt monteras direkt i vägg samt i främre stolpar.
Fronten på pergolan är försedd med vattenavrinning och lövsil, där vattnet sedan letar sig vidare
ner i stolparna. Kurt går även att montera ovanpå
befintlig pergola med en lutning från 0-20°.

Profilerna går att få i en rad olika kulörer för
att matcha fasad och omgivning. Välj vattentäta
vävar i en bred kollektion och komplettera gärna med dimbar ledbelysning för att skapa rätta
känslan under ”taket”.
Pergolan är motordriven och regleras med hjälp
av fjärrkontroll eller smartphone, alternativt
komplettera med helautomatik som sol- och
vindvakt, där pergolan sköter sig helt själv under
dygnets alla timmar.

Hestra Kurt
Maxbredd: 5.0 m.
Utfall: 5.0 m.
Profiler: Grå, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motor.
Vindklass: 4 enligt EN13561.
Montering: Vägg eller uppe på befintlig pergola

bottom of page